Članice ,,Otvorene platforme”

Saglasnost da se priključe djelovanju putem Otvorene platforme dalo je do sada 40 organizacija civilnog sektora iz različitih oblasti. U nastavku je spisak NVO koji čine Otvorenu platformu:

 1. 4 LIFE,
 2. ALFA Centar,
 3. Banka Hrane,
 4. CAZAS,
 5. CEDEM,
 6. Centar za demokratsku tranziciju,
 7. Centar za obuku i obrazovanje, 
 8. Centar za prava djeteta Crne Gore,
 9. Crnogorski ženski lobi,
 10. EXPEDITIO,
 11. Forum MNE,
 12. Građanska alijansa,
 13. Green Home,
 14. Humanitarac,
 15. Krug života,
 16. Libertask,
 17. Mladi Romi,
 18. MOGUL,
 19. NARDOS,
 20. PAX,
 21. PRIMA,
 22. PROGRES,
 23. PRVO UDRUZENJE RODITELJA DJECE I OMLADINE SA POSEBNIM POTREBAMA – PODGORICA,
 24. ROM Koračajte sa nama,
 25. Romski krug,
 26. SAFRA, 
 27. Savez civilnih invalida rata CG,
 28. STAZE,
 29. ZID,
 30. Zračak nade
 31. Defendologija, Nikšić
 32. Enfants, Berane
 33. NVO Biciklo.me
 34. NVO COSMO
 35. Društvo Dr. Martin Schneider-Jacoby
 36. NVO Ruka ruci
 37. NVO Građanski kreativni centar
 38. NVO Agencija za lokalnu demokratiju
 39. NVO Naša akcija
 40. NVU Roditelji

 

Saopštenje za medije: Promovisati i podsticati učešće predstavnika NVO

Otvorena platforma, organizovala je danas u ,,EU info centru” panel diskusiju pod nazivom ,,Dijalog o unaprijeđenju uslova za rad i razvoj civilnog sektora u Crnoj Gori” na kojem je predstavila preporuke i sugestije vezane za unapređenje Predloga uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i Predloga odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i NVO.

Saopstenje, 23.04. 2018

 

Otvoreno pismo Vladi Crne Gore povodom usvajanja predloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o nevladinim organizacijama

Otvoreno pismo Vladi Crne Gore povodom usvajanja predloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o nevladinim organizacijama upućeno je u ime ,,Otvorene platforme” i 177 organizacija civilnog sektora. U pismu se izražava nezadovoljsvo rješenjima koje propisuje ovaj zakon jer on ,,ne valorizuju ulogu, značaj i potencijal neprofitnog sektora.”

Više detalja pronaći ćete u Pismu.

2 Inicijativa za izmjene Zakona o NVO – 31 03 2017

O Platformi i programskim principima rada

Pročitajte više o ,,Otvorenoj platformi” i programskim principima rada u dokumentu koji slijedi.

4 Platforma za saradnju civilnog sektora u CG – final

,,Otvorenu platformu” trenutno čini četrdeset organizacija civilnog sektora koje su aktivne u davanju podrške inicijativama članica platforme kao i drugim aktivnostima koje olakšavaju rad i funkcionisanje organizacija civilnog sektora u Crnoj Gori.

U nastavku ovoga teksta možete pronaći formu za Saglasnost. Ukoliko prepoznajete zajednički interes i programske principe, i želite postati djelom ove zajednice potrebno je da popunjenu formu pošaljete putem otvorenaplatforma@gmail.com

saglasnost forma

Saopštenje za medije u vezi sa odnosom Vlade Crne Gore prema civilnom sektoru

Otvorena platforma izražava nezadovoljstvo odnosom Vlade Crne Gore prema civilnom sektoru, time što ne omogućava dostupnost informacija o kofinansiranju i međufinansiranju projekata i programa nevladinih organizacija. Nezadovoljstvo je prisutno i zbog neuključivanja civilnog sektora u procese izrade zakonskih i podzakonskih akata koji se tiču ovog pitanja.

U nastavku slijedi kompletan tekst zvaničnog Saopštenja za medije.

Saopstenje

Skup povodom zabrinjavajuće bezbjednosne situacije u Crnoj Gori

Grupa građana kao i predstavnika civilnog sektora okupljenog u okviru “Otvorene platforme” iskazala je potrebu da se skrene pažnja javnosti i institucija na vrlo zabrinjavajuću bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori koja je aktuelizovana u proteklih sedmicu sa nekoliko ubistava na javnim mjestima. Svejdocima posljedenjeg ovakvog događaja koji se desio prošlog vikenda bio je veliki broj građana i naših najmlađih sugrađana. Aktivistkinje i aktivisti iz civilnog sektora istakli su da je vrlo zabrinjavajuća činjenica što su nam ovakvi incidenti i nasilje na ulicama postali “svakodnevica” i što postaju prihvatljivi kao dio naše stvarnosti. Osvrnuli su se i na zakonska rješenja i mogućnosti pooštravanja kaznene politike za ovakva i slična djela, kao i na proaktivan stav građana prema problematici. 

https://fosmedia.me/infos/drustvo/nvo-drzava-odlucnije-da-se-bori-protiv-kriminala